Khuyến mãi Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab tại Hà Nội